Ovzduší nám není lhostejné aneb počítáme auta

pocitamenEkotým prvního stupně se rozhodl, že jarní měsíce věnuje ochraně ovzduší, konkrétně jsme se zaměřili na znečištění ovzduší výfukovými plyny. Nejprve jsme se rozhodli spočítat průjezdnost aut před naší školou a dostali jsme zajímavé výsledky. Posuďte sami, citujeme článek jedné z žákyň naší školy:

„ Každý víme, že auta jezdí neustále. Kolik jich ale je? Na tuto otázku se zeptala i naše Ekoškola. A proto dal Ekotým všem třetím, čtvrtým a pátým třídám úkol spočítat auta, která projíždějí po hlavní cestě před naší školou. Průzkum probíhal ve dvou dnech. V pondělí a ve středu dva týdny po sobě, vždy celé dopoledne.  Postavili jsme se k oknu a počítali jsme, kolik aut projede směrem od Uherského Hradiště a od Brna. Střídali jsme se po čtyřech tak, že dva žáci sledovali jednu stranu a další dvojice druhou. Čísla byla různě vysoká – nejvíce projíždělo aut během prvních dvou vyučovacích hodin. Všechny nás to bavilo! Pořád jsme se hlásili, abychom mohli počítat znovu. A hádejte, co jsme zjistili. Za čtyři hodiny projelo přibližně 4000 aut! Ani se moc nelišilo pondělí od středy. Představte si, kolik aut to musí být za celý den! Aspoň vidíme, že i když v našem okolí máme málo továren, tak máme co dělat, abychom naší Zemi moc neškodili!“

Kristýna Ventrčová, 5.B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!