Přírodovědné předměty

Naše škola byla zapojena do projektu „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“, jehož realizátorem bylo Gymnázium Uherské Hradiště. Ve středu 18. března proběhla závěrečná konference, na které pedagogové naší školy prezentovali své zkušenosti s projektem.

Prezentace

Sdílejte!