Ekotým se vydal do spalovny

IMG_3128V úterý 3. března jsme s ekotýmem navštívili spalovnu komunálního odpadu v Brně.

Vyjeli jsme ráno vlakem. Cesta rychle ubíhala a za chvíli jsme byli v Brně. Tam jsme přestoupili na tramvaj (brněnským hantecem „šalinu“), projeli jsme několik zastávek a vystoupili u spalovny – cíle naší exkurze.

Spalovnu komunálního odpadu provozuje společnost SAKO. Spálí se zde ročně asi 240 000 tun odpadů, které by jinak skončily na skládkách.

Na vrátnici nás čekala paní průvodkyně, která nás nejprve zavedla do zasedací místnosti, kde jsme zhlédli zajímavý dokument o spalovně a seznámili jsme se s procesem likvidace komunálního odpadu z domácností teoreticky. Poté jsme vyfasovali přilby a pestré vesty, aby nás bylo v provozu dobře vidět a vyrazili jsme. Do provozovny přijíždělo jedno auto za druhým a přivezený odpad i z dalekého okolí Brna byl vysypáván do velké jímky, odkud je obrovský drapák překládal do kotlů. Velkým překvapením pro nás byla informace, že oba kotle se nenacházejí pod zemí. Poté jsme přešli do sekce, kde se dováží odpad z barevných kontejnerů (plasty a papír), tedy vytříděný. Ten se ale musí ještě dotřídit na speciální dotřiďovací lince. Odtud jsme přešli do řídícího centra celé spalovny. Nakonec nás paní průvodkyně vzala do míst, kde se shromažďuje škvára z kotlů, která se auty odváží na skládky. Objem odpadů se procesem spalování redukuje o 90%, přitom se vytopí 40 000 domácností a 20 000 domácností má díky spalovně elektřinu. Na závěr jsme se všichni společně zvážili na váze pro auta – Ekotým váží 900 kg.

Celá exkurze se nám velmi líbila, získali jsme spoustu zajímavých informací. Doufáme, že se Česká republika vydá stejnou cestou jako státy v západní Evropě a takových spaloven bude u nás víc. Zatím jsou na území ČR tři – v Praze, Liberci a v Brně. Je to asi dobrá cesta, která řeší problémy s velkým množstvím odpadů ve světě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!