Co nového v EKOŠKOLE…

IMG_5106Když naše škola minulý školní rok získala titul EKOŠKOLA, snažíme se na práci ekotýmu z minulého školního roku navázat a vymýšlíme i nové projekty. Na podzim jsme zorganizovali vyrábění krmítek a lojových koulí pro ptáky, v pracovních činnostech jsme hrabali listí a připravili náš pozemek na zimní odpočinek. Úspěšně proběhl sběr papíru, sbíráme plastová víčka a hliníkové obaly. Připomínáme a dohlížíme na správné třídění odpadů ve třídách, šetříme elektřinou a vodou. Do atria přibyly nové lavičky pro trávení našeho volného času a také se chystáme doplnit sedáky na chodbách školy. V březnu se chystáme na exkurzi do spalovny komunálního odpadu v Brně, ale o té příště… V plánu ekotýmu do konce roku je uskutečnit celoškolní sbírku vršků od pet láhví na adopci zvířete v ZOO Lešná, dokončit projekt WC ART na vylepšení vzhledu školních toalet. V blízké době budou popsány školní květiny. Žáci i návštěvníci školy tak budou na první pohled vědět, kolem jaké rostliny procházejí, ale i jaké podmínky pro pěstování vyžaduje.

Doufáme, že nás i nadále budete podporovat v naší práci, abychom společně dělali naši školu i Zemi lepším a hezčím místem.

Zuzana Pleváková 9.B

 

Sdílejte!