Bezpečně a zdravě do života – metoda EEG Biofeedbacku

Naše škola se zapojila do projektu „Bezpečně a zdravě do života“ – rozvoj kompetencí v základním a středním vzdělávání, reg. č. CZ.1.07./1.1.00/53.0009. Projekt je realizován ve spolupráci organizací SVČ Klubko Staré Město, Platforma pro aplikace, výzkum a inovace s. r. o., občanské sdružení Líska, Státní zdravotní ústav, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zkola.
V rámci tohoto projektu je možnost využít metodu EEG Biofeedbacku. Tato metoda byla zavedena v 60. letech 20. st. americkým neurofyziologem profesorem Stermanem. Metoda umožňuje zlepšit koncentraci pozornosti, výrazným způsobem napomáhá u vývojových poruch učení, syndromu ADHD a ADD. Metoda EEG Biofeedbacku je založena na snímání elektrické aktivity mozku a dává okamžitou biologickou zpětnou vazbu, která se projevuje v počítačové hře. Certifikovaný terapeut následně nastavuje trénink a v průběhu sezení pracuje s dítětem. Jedno sezení představuje cca 40 minut (ze začátku kratší dobu). Sezení budou probíhat přímo ve škole během vyučování v rozsahu 1 – 2 x týdně. Metoda není vhodná pro děti užívající psychofarmaka, po úrazech hlavy, případně epileptiky a děti trpící migrénami. Jedná se o neinvazivní zábavnou metodu, která pomocí počítačové hry rozvíjí pozornost dítěte. Jako nežádoucí účinek se u citlivějších osob může vyskytnout krátkodobá bolest hlavy po tréninku.
V rámci tohoto projektu nabízíme možnost pro Vaše dítě bezplatně využít dlouhodobou terapii v rozsahu 15 – 20 sezení zcela zdarma. Certifikovanými terapeuty 1. stupně jsou Mgr. David Kryštof a Mgr. Alžběta Kryštofová. Zveme na praktickou ukázku této metody, která se bude konat ve středu 18. února v 16 hod. v učebně III.C nám. Hrdinů 1000. V případě jakýchkoli otázek můžete kontaktovat terapeuty na telefonním čísle 605 112 962.

Sdílejte!