První stmelovací a pracovní pobyt žákovského parlamentu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPohledem Míši Grebeňové: Ve dnech 6. – 7. února se konal první stmelovací a pracovní pobyt našeho žákovského parlamentu. Jeho cílem bylo vzájemně se poznat, seznámit se se základy projektové práce v týmu, sjednotit se v komunikaci a především začít pracovat na našem druhém projektu. Odstartovali jsme v pátek ráno v 7:20. Sešli jsme se v neúplném počtu. Dva parlamenťáci onemocněli a nemohli se společného pobytu zúčastnit. Nasedli jsme se svými koordinátory do autobusu směr Buchlovice a plni očekávání jsme se nechali vést ranní prosluněnou krajinou. Po pár kilometrech jízdy nás čekal dvacetiminutový pochod promrzlou stezkou, která nás dovedla k penzionu Na Přehradě, místu našeho dvoudenního pobytu. Ubytovali jsme se a sešli se k našemu prvnímu pracovnímu bloku. Naučili jsme se pracovat se SWOT analýzou. Rozkrývali jsme silné a slabé stránky školy, příležitosti a hrozby, kterých bychom si měli být vědomi, aby naše práce měla smysl a úspěch. Po obědě a odpoledním volnu následoval druhý pracovní blok, ve kterém jsme se zaměřili na plány a finance. Začali jsme konkrétně pracovat na tom, jak ve škole uspořádat oslavu svátku svatého Valentýna. Rozdělili jsme se do tří pracovních skupin, ve kterých jsme v rámci brainstormingu vymýšleli, co by naše vrstevníky ve škole mohlo zaujmout a potěšit. Společně jsme si pak sepsali všechny nápady, z nichž jsme vybrali ty nejlepší. Rozdělili jsme si úkoly. Po zasloužené večeři po dlouhém pracovním dni jsme se mohli věnovat dalšímu pracovnímu bloku. Zahráli jsme si hru Šerifovy hvězdy. Každý z nás si do tří hvězd napsal, v čem je výjimečný a jaké vlastnosti jsou nutné k tomu, abychom v dané činnosti vynikali. Vyjasnili jsme si, jaké aktivity bude třeba ve fungujícím parlamentu zaštítit funkcí a jaké vlastnosti daná funkce vyžaduje. Díky hvězdám jsme měli jasno. Hlasovali jsme. Demokratické hlasování bylo mnohdy velmi těsné, avšak s konečnými výsledky jsme byli všichni spokojení. Funkci prezidenta žákovského parlamentu se značným náskokem hlasů zastává Filip Kubeš. Víceprezidentkou a tedy i manažerkou projektů je Helena Šťastná. Za svou mluvčí si členové zvolili Michaelu Grebeňovou. Michal Šmíd získal funkci rychlé spojky. O kroniku se bude starat Simona Pilušová. Funkce bankéře připadla Alžbětě Plevákové. A zapisovatelem se stala Kateřina Nedomová. Koordinátoři všem nově zvoleným funkcionářům poblahopřáli a společně jsme si mohli po náročném dni plném přemýšlení a plánování zahrát  hru. S bolestmi břicha ze záchvatů smíchu, překvapení z toho, jak jsme celý den dokázali spolupracovat a s očekáváním dalšího dne jsme se přesunuli do svých pokojů a nechali  své mozky odpočinout. Následující den jsme se probudili ve velmi dobré náladě. Společně jsme se nasnídali, povykládali si zážitky z noci a bez dlouhého otálení jsme se pustili do prvního pracovního bloku tohoto dne. Sepsali jsme si vlastní pravidla, stanovy ŽP, které musíme dodržovat a díky kterým nám snad práce půjde ještě lépe. Pro odlehčení atmosféry jsme si zahráli opět nějaké hry. Nutno podotknout, že do nás učitelé vkládali takové naděje, že se na naše vítězství dokonce i sázeli. Po obědě jsme zasedli ke druhému pracovnímu bloku, ve kterém jsme dolaďovali poslední detaily našich plánů, aby jejich realizace mohla být úspěšná. Přišlo na řadu balení a nám došlo, že náš pobyt je u konce. Sbalení a už v menším počtu jsme naposledy usedli ke stolu, abychom celý tento pobyt a naši práci zhodnotili. Uučili jsme se mezi sebou komunikovat, naslouchat si a nezavrhovat žádný z nápadů. Byly to skvělé dva dny. Máme nyní hlavní tým a rozšířenější tým, rozdělili jsme si funkce a začali realizovat plány. Jsme kompletní. Oficiálně jsme začali a jsme plně odhodláni nechat činy mluvit za slova.

 

 

Sdílejte!