Než užiješ alkohol, užij mozek …

Než užiješ alkohol ...

Než užiješ alkohol …

Právě tak se jmenovala řada přednášek, které absolvovali v tomto týdnu žáci sedmého a osmého ročníku. Paní Doubková – Brodská ze společnosti SANANIM formou diskuze se žáky ukázala dětem, jaké nebezpečí se skrývá v láhvi jakéhokoliv alkoholu. Během přednášky se žáci dozvěděli, co je to alkohol, jak vzniká, jaké druhy alkoholických nápojů se prodávají, … Společně pak řešili, jaká pozitiva a negativa přináší pravidelná konzumace alkoholických nápojů, jaký je jejich vliv na organismus, jaká přináší zdravotní rizika, jak ovlivňuje myšlení, vnímání a komunikaci lidí. Poznali, že alkohol může i zabíjet a otrava alkoholem je reálné nebezpečí pro všechny konzumenty, zvláště pak ty méně zkušené. Seznámili se i se zásadami první pomoci při otravě alkoholem. Součástí přednášky bylo i téma konzumace dnes tak oblíbených energetických nápojů, která je riziková pro žáky už sama o sobě, zvláště pak v kombinaci s alkoholickými nápoji. Když slyšeli, že jeden energetický nápoj obsahuje stejné množství kofeinu jako pět silných káv, tak si začali uvědomovat, že to zřejmě nebude pro jejich organismus to nejlepší pití. Závěrem také padlo několik otázek, které shrnuly hlavní témata přednášky a úspěšní řešitelé byli odměněni samolepkami s logem kampaně.

Sdílejte!