Zápis

Dne 23. 1. 2015 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2008 až 31. 8. 2009 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000 od 11.00 do 17.30 hodin.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2014/2015 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

– rodný list dítěte

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v sekci Pro děti a rodiče, Informace a formuláře.

Sdílejte!