Žákovský parlament: podpis smluv

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPředsedové a místopředsedové tříd podepsali na sklonku týdne smlouvy se svými zástupci v žákovském parlamentu. Zavázali své třídy k přímé spolupráci se ŽP. Členové ŽP svým podpisem ve smlouvě potvrdili, že budou v parlamentu hájit zájmy jim svěřených tříd, přinášet jejich náměty k projednání v ŽP a pravidelně je na třídnických hodinách o práci ŽP informovat.

Koho si jednotlivé třídy vybraly za své zástupce? Zájmy VI.A a VI.B budou v ŽP hájit jejich předsedové Michal Šmíd a Dominik Svoboda. VI.C připadla Martinu Králíkovi. VII.B spadá do kompetence Kateřině Nedomové. VII.A si za svého zástupce v ŽP zvolila Čestmíra Kolaříka, který v ŽP zaštítí i zájmy VII.C. Alžběta Pleváková bude pečovat o svou domovskou VII.D. V osmých ročnících bude VIII.A zastupovat Petr Strenzl, VIII.B Helena Šťastná. Zájmy VIII.C bude v ŽP hájit Simona Pilušová, VIII.D zůstává v péči Michaele Grebeňové. V devátých ročnících došlo k tomuto rozdělení: IX.A zastoupí Filip Kubeš, IX.B Viktorie Šnajdrová. Filipovi Kubešovi spadá do kompetence i jeho domovská třída IX.C.  Třídu IX.D bude reprezentovat Marek Moštěk.

Obracejte se na své zástupce v ŽP s důvěrou. Jsou to oni, kteří mají realizovat vaše myšlenky. Buďte jim v jejich snaze nápomocni.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!