Děti z MŠ na návštěvě v naší škole

V pátek 16.ledna jsme přivítali děti a paní učitelky z MŠ Rastislavova a v pondělí 19.ledna nás navštívila Křesťanská MŠ ze Starého Města.Stávající prvňáčci se mladších kamarádů velmi obětavě ujali, půjčovali jim pomůcky a pomáhali s vypracováváním nejrůznějších úkolů. Společně hádali postupně se odkrývající pohádkové bytosti na interaktivní tabuli, procvičovali paměť při určování počtu předmětů, anglicky počítali i zpívali, zkrášlovali číslici 8, vytvářeli skupinky podle číslic, poslouchali pohádku o myšce Dádě a hledali ztracené písmenko D.

Všichni pracovali tak zaujatě, že ani nebylo poznat, kdo už do školy chodí a kdo se teprve chystá nastoupit. Doufáme, že tyto dva dny poskytly dětem hezké zážitky a na svúj nástup do školních lavic se budou těšit. My je zase rádi uvidíme u pátečního pohádkového zápisu.

Sdílejte!