Úspěch Barbory Suchánkové v literární soutěži

IMG_0290Gratulujeme ke skvělému 3. místu Barboře Suchánkové ze třídy 9.A v literární soutěži „Utíkej! Rychle, utíkej!“ Je to skvělý úspěch a doufáme, že se můžeme těšit i na další literární práce.
Jak celý tento den popsala sama autorka práce, si můžete přečíst na dalších řádcích:
Dne 12. prosince 2014 jsem se kolem jedenácté hodiny dopolední vydala s taťkou do Luhačovic na vyhlášení literární soutěže „Utíkej! Rychle, utíkej!“, kterou vyhlásila Střední odborná škola Luhačovice a kam jsem i já zaslala svou práci -povídku „Utíkej“. Musím podotknout, že do této soutěže bylo zasláno více než 80 textů z 21 škol.
Cestou tam jsem byla nervózní a zároveň i plna očekávání, jak to všechno bude probíhat. Nikdy předtím jsem se totiž do podobné literární soutěže nehlásila, takže toto vlastně byla má premiéra.
Když jsme konečně vstoupili do prostor budovy střední školy, ocitli jsme se ve světě umění. Právě tam probíhala výstava nádherných vyřezávaných soch. Nás ale zajímalo samotné vyhlášení soutěže, ke kterému mělo dojít v učebně č. 116.
V učebně byly nachystané dlouhé řady stoliček a veškeré dění se promítalo na interaktivní tabuli. Usadili jsme se na svá místa. Vyhlášení bylo zahájeno krátký proslovem předsedy poroty panem Karlem Miličkou. Po něm se organizátoři akce pomocí moderní technologie spojili s dalším členem poroty s panem Janem Cimickým, který v tu dobu byl po operaci v nemocnici, přesto přednesl krásný proslov k této soutěži. Po té následoval proslov pana Jiřího Žáčka, třetího člena poroty, a konečně nadešel okamžik samotného vyhlašování cen.
Vyhlašování bylo rozděleno do dvou kategorií, a to kategorie 8. ročníku a 9. ročníku. Kromě prvního, druhého a dvou třetích míst byly vyhlašovány ještě tyto ceny: Obecné uznání a Zvláštní ocenění.
Jakmile přišlo vyhlášení prvních třech míst kategorie 9. ročníků, byla jsem nervózní ještě víc. Když jsem však zaslechla své jméno, které bylo napsáno i na tabuli, a zaslechla jsem potlesk přítomných, zaplavil mě příval radosti, nadšení i údivu. Šla jsem si pro ceny a cítila jsem, jak se na mě upírá nejmíň stovka očí. Po poblahopřání jsem se vrátila zpátky na místo za svým tátou a byla jsem šťastná, že to tak parádně dopadlo.
Následovalo občerstvení a většina účastníků soutěže využila příležitosti, aby požádali o fotografie a podpisy významné členy poroty. Ani já jsem si nenechala ujít tuto příležitost a vyfotila jsem se s panem Jiřím Žáčkem.
Poté nastalo focení všech soutěžících jednotlivých kategorií pro školu. Nevěděla jsem, kam se mám dívat, neboť fotoaparáty mě oslňovaly ze všech stran a já si připadala jako na červeném koberci. Po focení jsme se vydali domů.

Soutěžní práce

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!