Celostátní finále Domino

nahosemenneDo soutěže DOMINO, vyhlášené Národním institutem pro další vzdělávání, která letos zaznamenala již čtvrtý ročník, se přihlásil také učitel přírodopisu naší školy pan Martin Motyčka. Soutěž DOMINO má za cíl podpořit aktivitu učitelů základních a středních škol v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků. Letošní soutěžní výukové objekty se nezaměřovaly pouze na vlastní obsah, ale především na metodiku a formy jejich uplatnění ve výuce. Druhou podmínkou letos byla také jejich přímá použitelnost i na dalších digitálních zařízeních – domácí PC, notebooky, tablety, smartphony, aby je mohli žáci využívat ke studiu a vlastní přípravě i v domácích podmínkách.
Do letošního ročníku zaslal svoji práci s názvem NAHOSEMENNÉ ROSTLINY. Rozsáhlá počítačová prezentace, zpracovaná v programu Microsoft PowerPoint, obsahovala několik samostatných částí, které lze využívat v různých částech hodiny. Od úvodních motivačních videí umístěných na kanále YouTube.com nebo internetového skládání puzzle, přes výukovou část až po opakování znalostí formou interaktivní hry Riskuj! Z nominačního kola byla jeho práce vybrána odbornou porotou přímo do finálového kola, které se letos stalo součástí 3. ročníku celostátní konference Digitální technologie ve výuce. Konference se konala 19. – 20. listopadu 2014 v kongresovém hotelu Jezerka na Sečské přehradě. Společně s dvanácti dalšími kandidáty musel projít obhajobou práce a soutěžní objekt představit kolegům a především porotě, složené z odborníků různých zaměření. Ti posuzovali každou práci z několika hledisek (dynamika a uživatelská příjemnost, originalita a grafika, motivace, interaktivita, návodovost – metodika, otevřenost pro změnu a ověření ve výuce).
Součástí letošního finále bylo i hlasování účastníků konference prostřednictvím internetové aplikace o nejzajímavější učební objekt. Všichni zájemci se mohli v průběhu obou dvou dnů seznámit s podrobnostmi jednotlivých soutěžních prací formou otevřené diskuze s jejich tvůrci. A právě výukový objekt NAHOSEMENNÉ ROSTLINY získal přízeň veřejnosti a díky nejvyššímu počtu hlasů byl na konci konference oceněn Cenou diváků. Druhé ocenění získal tento výukový materiál od odborné poroty – Zvláštní cenu poroty za výjimečnou grafickou práci. Hlavní cenu se sice přivézt do Starého Města nepodařilo, ale i tyto dvě dílčí jsou důkazem, že předložený soutěžní objekt byl přinejmenším dobrý. Příští rok bude 5. ročník … Tak uvidíme …

 

Sdílejte!