Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20. listopadu v 16 hodin proběhnou na II. stupni třídní schůzky. Pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku je připravena schůzka se zástupci středních škol – začátek v 15.45 hodin v jídelně školy. Třídní schůzky 9. ročníku budou začínat v 16.45 hodin.

Schůzky I. stupně proběhnou v pondělí 24. listopadu od 16 hodin. V 16.45 hodin v budově I. stupně proběhne plenární schůze. Hlavním programem je ples školy. Srdečně zveme důvěrníky i zájemce.

Na třídních schůzkách obou stupňů proběhne volba členů do školské rady.

Sdílejte!