Přednáška o archeologii

archeologieDne 6.listopadu jsme pro žáky 6. ročníku připravili přednášku o archeologii. Přednášku vedl zkušený archeolog PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D., který vede výzkumy na Sibiři v Altajích. První přenášky se účastnili žáci 6. C a 6.B. Pan Chlachula jim vyprávěl o pravěkém osídlení, děti viděly ukázky pravěkých nástrojů z pazourku a kostí a také se dozvěděly, jak žijí Altajci dnes. Druhá přednáška, pro žáky 6.A, byla věnována tématu Velkomoravská říše, kde si děti upevnily své znalosti z prvního stupně a také se dozvěděly spoustu dalších nových informací, na které navážou v 7. třídě.

Sdílejte!