Cizí jazyky pro život

image002Škola je zapojena do projektu NIDV ve Výzvě č. 55 OP VK – „Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL“ – zkráceně „Cizí jazyky pro život“.Základní informace
Příjemce finanční podpory a realizátor: Národní institut pro další vzdělávání
Trvání projektu: 1. září 2014 – 31. července 2015
Plánovaný počet podpořených škol: cca 250 z celé ČR
Náklady projektu: 56 milionů Kč
Partneři projektu a spolupracující instituce:
British Council Praha, Goethe-Institut Praha, Francouzský institut Praha, Österreich institut Brno, Polyglot jazyková škola, časopis Freundschaft, časopis Bridge , TEFL aj.

Čtyři klíčové aktivity projektu
Rodilí mluvčí do škol
Podpora internacionalizace škol
Nebojte se CLIL
Brána jazyků – jazykové kurzy

 

Sdílejte!