Policie je náš kamarád

V pondělí 6. října na žáky 2. ročníku čekalo velké překvapení! Z ničeho nic se na chodbě naší školy objevila policie! Zvědavá očka žáčků druhých tříd nenápadně pokukovala a zjišťovala, co že se to stalo… Paní učitelko! Paní učitelko! Policie! Policie! Ozývalo se ze všech stran. Žáci sdělovali jeden přes druhého svůj nenadálý objev. Když potom paní policistka vstoupila do třídy, rozhostilo se ticho. Policejní stejnokroj vzbudil respekt. Po krátkém představení jsme si ujasnili rozdíl mezi policií státní a městskou. Zopakovali jsme si základní pravidla silničního provozu automobilů, cyklistů a chodců. Nechyběla důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Všichni se netrpělivě hlásili, aby se už, už mohli podělit o své nevšední zážitky z ulic vesnic a měst. Dozvěděli jsme se, že na policejní stanici sídlí policisté dopravní, pořádkoví, psovodi, kriminalisté a vyšetřovatelé. Každá funkce obnáší jiné povinnosti, úkoly i odlišený oděv policisty. Opravdová pouta vzbudila velké nadšení. Malé ručky se v nich málem ztratily. Orientovat se ve velkém množství policejních hodností není až tak snadné. Také výcvik a následná práce policejních psů vyžaduje spoustu času a neméně vynaloženého úsilí.

Malá odměna v podobě záložky a policejního razítka udělala všem velkou radost. Nejedna malá dušička alespoň na chvíli zatoužila stát se policistou.

Děkujeme za příjemně strávenou hodinu a spoustu nových, zajímavých a podnětných informací.

Sdílejte!