Den jazyků na I. stupni

Ve čtvrtek 2. října a v pátek 3. říjnaden_jazyku si žáci 4. a 5. ročníku připomněli Den jazyků, který se slaví v Evropě s cílem propagovat jazykovou rozmanitost. Nejprve čtvrťáci a den poté páťáci prožili tuto zvláštní hodinu anglického jazyka na hřišti u školní družiny. Zde je čekaly důmyslně ukryté kartičky s obrázky (pro 4. ročník) a přesmyčkami (pro 5. ročník). Na úvod děti dostaly všechny potřebné instrukce a prázdnou křížovku. Po hromadném startu bylo jejich úkolem v co nejkratším čase kartičky najít a hledaná slova do křížovky správně vepsat. Po vyplnění všech políček vyšla dětem tajenka a to byl signál k odevzdání křížovky vyučujícím. O umístění na prvních příčkách rozhodovala tedy nejen rychlost, ale hlavně správnost provedeného úkolu. Jednotliví vyučující vše zkontrolovali a následně vyhlásili a odměnili vždy 3 nejšikovnější řešitele z dané skupiny. Všcihni zúčastnění si navíc odnesli nejen příjemný zážitek z netradiční hodiny anglického jazyka, ale i anglické pexeso jako malou pozornost.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!