Multisenzorické prostředí na naší škole

Již druhým rokem je v prostorách školní družiny vytvořeno multisenzorické prostředí. Děti jej využívají zejména v době odpolední družiny ke zpříjemněníi odpočinku. V multisenzorickém prostředí je možné pracovat s dětmi i s využitím metody snoezelen. Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v příjemném prostředí pomocí světelných a zvukových podnětů, vůní a hudby. V procesu výuky a vzdělávání plní především podpůrnou funkci. Má za cíl nejenom navodit smyslové pocity, pocit uvolnění, pohody, spokojenosti, ale taky podporovat rozvoj osobnosti dítěte. Metoda stimuluje nejenom vnímání dětí, ale i emocionalitu, poznávací procesy, rozvíjí komunikaci a podporuje motoriku. Snoezelen se řídí principy individuálního přístupu, možností volby a výběru a je nedirektivní.Pro žáky 1. a 2. ročníku jsou připravena čtyři tematická setkání v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Programy pro žáky 3. – 5. tříd jsou připravovány pro třídy „na míru“ dle zakázky třídního učitele. Jednotlivá setkání si třídní učitelé domlouvají se školní psycholožkou, která je pak spolu s dětmi realizuje. Děti, které nemají souhlas k účasti v programu od zákonných zástupců, budou po dobu trvání aktivit zařazeny do paralelních tříd nebo budou ve třídě pod dohledem pedagoga.

Přehled nabízených témat:

1. ročník

Úvodní seznámení s prostředím

Stimulace vnímání

Práce s tělem

Cesta do Afriky

2. ročník

Na moři

Bubnování

S hlavou v oblacích

Amazonie

Bližší informace o práci s dětmi získáte u školní psycholožky na t.č. 739 768 028 nebo na psycholog@zsstmesto.cz .

 

Sdílejte!