Oslavili jsme Den jazyků

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Už 13 let poukazuje Evropa oslavou Dne jazyků na svou jazykovou různorodost. I naše škola se k oslavám již tradičně připojila.
V rámci čtyř projektů děti zjišťovaly, nakolik jsou schopné použít angličtinu v praktickém životě. Děti šestého ročníku, pokud to počasí raného podzimu dovolilo, kreslily v atriu školy na chodník své oblíbené zvíře a zkoušely, co všechno dokáží o svém zvířátku v angličtině povědět.
Hlavním tématem pro děti sedmého ročníku byla v rámci letošních oslav Evropského dne jazyků hudba. Vyprávěly si o hudbě, která je jim blízká, pracovaly s texty písní, naučily se pojmenovat v cizím jazyce hudební nástroje. Svou nápaditost a výtvarné nadání zúročily v projektu o svém oblíbeném hudebním interpretovi či skupině.
Osmáci zkoušeli, nakolik jsou schopni dorozumět se v cizím jazyce v praktických věcech života, např. v restauraci, u lékaře, v obchodě při nákupu.
Pojetí oslav Evropského dne jazyků v devátém ročníku bylo komplexnější. Děti zpracovávaly v Power Pointu prezentace o anglicky mluvících zemích. Vybranou zemi se pak v cizím jazyce snažily vlastními slovy, s použitím faktů v prezentaci použitých, přiblížit svým spolužákům. Pro řadu z nich to bylo velmi náročné. Učily se jak zaujmout publikum, jak před ním vystupovat a smysluplně hovořit v cizím jazyce.
Evropský den jazyků má poukázat na to, jak moc důležité je ovládat cizí jazyk a moci se dorozumět v praktických věcech života. Věřím, že jsme tuto výzvu beze zbytku naplnili.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!