Bezpečně a zdravě do života

LogoHlavním realizátorem projektu Bezpečně a zdravě do života je SVČ Klubko Staré Město, naše škola je jedním z partnerů projektu. Projekt získal podporu v rámci výzvy číslo 53 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT. Realizace aktivit bude probíhat od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Hlavním cílem projektu je podpořit na území Zlínského kraje rozvoj žáků, jejich učitelů, vedoucích, řídících a dalších pracovníků základních a středních škol, pedagogických pracovníků školských zařízení ve vzdělávacích oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl. Podporovat a motivovat žáky i jejich pedagogy k aktivnímu pohybu, k rozpoznání a minimalizaci rizik, ke zdravému dennímu režimu a upřednostňování zdravého stravování, k bezpečnému pohybu na ulici.

Projekt poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy, workshopy, pomůcky a metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Zvyšuje porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, rozšiřuje klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšuje podmínky k využívání moderních metod a pomůcek, motivuje k dalšímu vzdělávání a spolupráci.

Projekt tvoří 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03. Prevence rizikových návyků

KA 04. Bezpečně na ulici

KA 05. Webové prostředí Zdravě do života

V rámci projektu budou vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpoří rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy. S těmito pomůckami a metodikami budou účastníci seznámeni v rámci workshopů a vzdělávacích programů, některé dostanou k užívání ve škole, nákladnější pomůcky nebo sady pomůcek, které budou pouze v několika kusech, budou pak k zapůjčení.

Sdílejte!