Žákovská knížka

Vážení rodiče, prostřednictvím elektronické žákovské knížky Vás informujeme o prospěchu dítěte, vyučující posílají i informace týkající se chodu školy (pozvání na třídní schůzky, odpadlé hodiny, informace k exkurzím ap.). Prosíme, k omlouvání dítěte využívejte Komens – Omluvenky. Po příchodu do školy dítě předloží omluvenku i v omluvném listě. Pokud jste ztratili přístupové údaje, můžete si je vyzvednout na I. stupni u p. Klimešové, na II. stupni u p. Trubačíkové.

Sdílejte!