Školní družina a klub…

Školní družina ve Starém Městě, nám. Hrdinů č. 715, je součástí jedné ze tří budov komplexu Základní školy ve Starém Městě. Tato školní budova byla postavena v roce 1902. Dnes je citlivě zrekonstruována a patří mezi nejhezčí stavby ve městě. Má novou fasádu a s přilehlou zahradou a dvěma hřišti tvoří exteriér naší školní družiny.

Družina se nachází v I. patře této budovy, kde jsou celkem 4 oddělení. Jedno oddělení má svoji třídu na budově č. 1000.
Ve stejném patře jako jsou oddělení ŠD je kabinet pro vychovatelky a sociální zařízení. Šatny pro děti jsou v přízemí budovy. Jednotlivá oddělení ŠD mají svoji vlastní třídu, kde mají děti dostatečný prostor na hraní, zájmové činnosti i odpočinek. Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem a hračkami. Na výzdobě interiéru ve třídách i na chodbách se podílí děti ŠD svými výtvarnými pracemi. Ke své činnosti ŠD využívá také technické a elektronické vybavení – televizor, video, DVD i CD přehrávač.
Areál družiny je obklopen rozlehlou zahradou s hracími prvky pro děti (pískoviště, stůl na ping-pong, prolézačka), vzrostlou zelení, betonovým hřištěm na vybíjenou, nohejbal a travnatým hřištěm na fotbal. Zahrada nám celoročně slouží jako velký přírodní ateliér, ze kterého děti přenášejí své dojmy do rukodělných činností.

Školní klub využívá pro svou činnost všechny budovy školy, včetně přilehlých sportovišť. Využívá i kuchyňku, učebny výtvarné výchovy, keramiky, počítačové učebny. Zvláštností je náš Leguánek – místnost, ve které žáci spolu s vedoucím chovají leguány, chameleony, užovky, bílé myši, pískomily.. Důležitá je i dlouholetá činnost debrujárů, kteří mají ve škole svoji klubovnu a pracují v rámci školního klubu.

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno deset měsíců, tj. po dobu trvání školního roku. V době podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se po projednání se statutárním zástupcem školy činnost ŠD přerušuje.
Do kroužků školního klubu se žáci přihlašují na jeden školní rok. V dalším školním roce si mohou vybrat jiné aktivity.

Sdílejte!