Přihlaste svého páťáka do matematické třídy

Má Vaše dítě rádo čísla? Nebaví jej hrát na počítači jen hry, chatovat s kamarády? Chce se naučit něco nového? Pak přihlaste své dítě do matematické třídy na naší škole.

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2015/2016 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Zkoušky do této třídy se konají 13. května a skládají se z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Přihlášku je třeba doručit do 7. května. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 702 278 873.  Přihlášku do třídy s rozšířenou výukou i testy z minulých let a bližší představení školy naleznete na www.zsstmesto.cz.

Škola je moderně vybavená, na II. stupni mají žáci k dispozici interaktivní tabule, dvě počítačové učebny a dalších devět odborných pracoven. Nabízíme mnoho kroužků i volitelných předmětů. Vyučujeme i finanční gramotnost, žáci tříd s rozšířenou výukou absolvují během docházky dvakrát dvoudenní soustředění.

Chlapci a děvčata se naučí upravovat fotografie, vytvářet www stránky, animace různých dějů, pracovat s vektorovou grafikou, zpracovávat videa. Vyzkouší si práci s grafickým tabletem. Naši zkušení učitelé se těší na Vaše dítě.

Sdílejte!