Matematická třída

Tradice tříd s rozšířenou výukou matematiky je od roku 1983/84, součástí byla i rozšířená výuka přírodovědných předmětů. S přechodem na školní vzdělávací program jsme zavedli rozšířenou výuku matematiky a informatiky.

Třída je určena pro děti ze širokého okolí. Ve školním roce 2014/2015 máme v 6. – 9. ročníku po jedné třídě s rozšířenou výukou. Celkem je do těchto tříd zařazeno 95 žáků. Pravidelně se účastní mnoha soutěží a olympiád. Navštěvují kroužky výpočetní techniky, zúčastňují se počítačových soutěží v malování, textovém editoru či programování v jazyku Logo.

Sdílejte!