Hurá do školy!

ZahajeniKonečně jsme se dočkali 1.září! Na tento den se určitě všichni školáci moc těšili. Ve staroměstské škole byl zahájen školní rok 2014/2015 pro žáky 2. stupně v 8 hodin a 1.stupně v 9 hodin. Úvodem zazněla naše státní hymna. Pak následoval projev pana ředitele J. Jurnykla, v němž mimo jiné přivítal nové učitele a žáky 6.ročníku a seznámil všechny zúčastněné s organizací nového školního roku. Žáky přišel pozdravit pan starosta Bazala, pan předseda SRPŠ Maňák, starosta Kostelan pan Duda, pan místostarosta Malina a pan farář Suchomel.

Přejeme všem žákům naší školy šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů.

 

 

Sdílejte!