Znojmo uvítalo Hlídky mladých zdravotníků

ZdravotníciJe 6. června 5.55 hodin. Náš autobus směr Znojmo se líně odlepil ze svého stanoviště. Vyrážíme poměřit si síly s deseti Hlídkami mladých zdravotníků, které ve stejné kategorii zvítězily v okresních kolech celého Jihomoravského kraje. Nejen pálící slunce nám dává tušit, že prožijeme perný den. Jsme mezi prvními družstvy, které se objevují na travnatém nádvoří Louckého kláštera. Probíhá porada rozhodčích. Po krátkém uvítání se všech 22 družstev rozprchne ke svým stanovištím. Čeká jich na nás celkem jedenáct. Začínáme příjemně. Řešíme dopravní testy a odměnou nám je možnost vyzkoušet si jízdu na atraktivně vyhlížejících motokárách a speciálně upravených kolech. V dopravní tématice pokračujeme i u dalšího stanoviště. Dopravní značky a situace zvládáme dobře. Před námi je první ze soutěžních úkolů. Tři dívky si hrály v koruně stromu, když se pod nimi ulomila větev. Následkem pádu jedna z nich upadla do bezvědomí se zástavou dechu i oběhu. Druhá dívka ležela na zemi s podezřením na rozsáhlé vnitřní zranění, třetí si hluboko do dlaně zapíchla dlouhou silnou třísku. Vedeme si dobře. Za provedenou kardiopulmonální resuscitaci sklízíme zasloužený obdiv. Na dalším stanovišti se prověřuje, jak zvládáme šátkovou a obinadlovou obvazovou techniku. Po chvíli jsme vtaženi do další soutěžní situace. Dvě dívky si hrály na střeše elektrické rozvodny. Po pádu si jedna z nich zranila kotník, druhá si přeťala tepnu na zápěstí. K dispozici jsme měli k ošetření pouze improvizované prostředky. Účinně stavíme tepenné krvácení a provádíme další drobná ošetření. Spokojeni se přesouváme do stínu dalšího stanoviště. Odpovídáme na otázky se zdravotnickou tématikou. Musíme být obezřetní. Někdy je i více odpovědí správných. Na další zastávce poznáváme nakolik složitý je každodenní život slepce. Seznamujeme se s pomůckami, které mají slepým lidem ulehčit život. Přicházíme k dalšímu soutěžnímu úkolu. Dvě dívky si tentokrát hrály s třaskavinami. Jedna naříká kvůli rozsáhlým popáleninám rukou, druhá si objímá zlomené předloktí. Dopouštíme se drobných chyb, které nás posunuly v celkovém hodnocení níže. Rozpoznávání bylin a skládání puzzle jsou dvě z dalších odpočinkových disciplín. Na posledním stanovišti improvizujeme a sestavujeme transportní nosítka k přenosu zraněné osoby. Jsme na konci soutěže. Teď už jen čekáme, až rozhodčí posčítají body a vynesou konečný ortel. U soutěže tohoto formátu už záleží na každém bodíku.

Neskončili jsme na prvních třech místech. Za drobné chybičky jsme nejspíše nasbírali více trestných bodů. Z výsledkové listiny se o pár dní později dozvídáme naše konečné umístění. Letos jsme skončili pátí, tedy v horní polovině výsledkové listiny. Loni jsme byli o dvě místa výše. Myslím, že je to více než důstojné umístění. Hlídka je složena z žáků devátého ročníku. Letos tyto děti odchází na střední školy. V příštím roce se v jejich šlépějích vydají mladší děti, druzí v letošním okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Přejme jim, ať jsou neméně úspěšní.

Sestava hlídky: Roman Valenta, 9.D, Lucie Korvasová, 9.D,  Kristýna Uhříčková, 9.D, Renáta Šťastná, 9.D, Tomáš Horníček, 9.C, náhradnice Magda Špačková, 8.C.

Sdílejte!