EVVO Strom

Během posledního květnového týdne proběhl ve všech třetích třídách ekologický program s názvem Strom. Program probíhal v  prostorách arboreta Střední odborné školy a Gymnázia ve St. Městě. Po úvodní krátké  přednášce byly děti rozděleny do tří skupin a začaly plnit úkoly. K obrázkům přiřazovaly skutečné listy, které hledaly v prostorách Arboreta. K získání bodů musely vědět i název stromu, přes papír obkreslovaly kůru stromů nebo pomocí letokruhů počítaly stáří stromů. Největší úspěch měla ale hra, při které byly rozděleny do dvojic. Jeden z dvojice měl zavázané oči a druhý ho přivedl k nějakému stromu. Slepý si strom osahal a potom se vrátili zpět na start. Tady si slepý šátek sundal a měl kamarádovi ukázat, u kterého stromu byl. Na závěr jsme si vše shrnuli a zopakovali. Děti odcházely spokojené a obohacené o nové poznatky.

Sdílejte!