Stará řemesla v knihách

Poslední dubnový den navštívily postupně všechny třetí třídy knihovnu ve St. Městě. Téma bylo tentokrát opravdu velmi zajímavé a poučné. Vrátili jsme se k našemu letošnímu projektu „Jak žili lidé dříve“. Celá beseda odstartovala hádankami, které tvořily názvy starých řemesel. Vzpomenete si, kdo to byl lazebník, bednář nebo dráteník? Potom jsme se seznámili s knihami, která tato řemesla popisují. Následoval i úryvek z takové knihy. Celou besedu jsme si zpestřili zpěvem písniček o řemeslech – Jede, jede poštovský panáček, Pec nám spadla nebo Šel zahradník do zahrady. Na závěr se děti rozdělily do skupin a vše si zopakovaly plněním nejrůznějších úkolů. Tato beseda, která byla zároveň poslední v tomto školním roce, byla pro všechny krásným doplněním a uzavřením tématu o dřívějších časech.

Sdílejte!