Hodina Země 2014

Svět na chvíli potemněl.Hodina Země Stejně jako v loňském roce i letos jsme si s dětmi prvního stupně připomněli akci Hodina Země, která postupně proběhla  celým světem večer 29.března 2014. Od půl deváté zhasínala na šedesát minut světla světoznámých budov, staveb, měst i obcí, aby si lidé uvědomili problematiku ochrany životního prostředí, konkrétně úspory elektrické energie. Prostřednictvím školního rozhlasu obeznámil ekotým všechny spolužáky se smyslem akce a požádal je, aby se i oni se svými rodiči přidali. Různé zajímavosti k projektu si mohly děti přečíst i na nástěnce ekoškoly v prvním patře budovy 1000. Během pondělního dopoledne poté členové ekotýmů obcházeli třídy, prováděli krátký dotazník a zjišťovali, kolik domácností v sobotu večer omezilo svícení a používání elektřiny.  Dospěli k závěru, že se k akci alespoň částečně připojilo téměř sedmdesát rodin.  Ekotým by tímto rád všem poděkoval za podporu.

Sdílejte!