Ekokodex aneb desatera ekologických přikázání…

IMG_3390V průběhu několika předchozích měsíců si každá třída prvního stupně vytvářela svůj vlastní ekokodex.Jedná se o souhrn pravidel, která děti považují za nejdůležitější a která se snaží dodržovat, aby se chovaly co nejpřátelštěji k životnímu prostředí. Děti si pravidla vymýšlely samy nejprve ve skupinkách, poté probíhala diskuse v rámci celé třídy a konzultace s třídním učitelem. Napadala je spousta myšlenek, bylo třeba se shodnout na těch nejpodstatnějších. Také výtvarné ztvárnění ekokodexu bylo v jejich režii. Každá třída se snažila o co nejoriginálnější dílo. Velkou pochvalu si zaslouží naši nejmladší žáčci prvních a druhých ročníků a jejich paní učitelky. Společně se také zamýšleli nad ochranou přírody a tím, jak by k tomu i oni mohli svou malou měrou přispět. Jejich třídy teď rovněž zdobí pěkná ekologická pravidla. V současné době dokončují ekotýmy i jednotný ekokodex školy, který umístí k nástěnce ekoškoly.

Sdílejte!