Páťáci na II. stupni

PáťáciVe středu 12.března se žáci pátých tříd do školy opravdu těšili. Šli totiž na návštěvu II. stupně naší školy. Cílem bylo seznámit se s budovou a budoucími žáky šestých tříd z Jalubí a Nedakonic. Každá škola si připravila prezentaci o své škole v angličtině. Poté se děti rozdělily do smíšených skupinek a začaly plnit stanovené úkoly související s orientací ve škole. Zjišťovaly, kde se nachází odborné učebny, kolik jazykových a PC učeben škola má, jak se jmenují  pracovníci na škole a mnohé další.  Úkoly jim pomáhali rozlousknout deváťáci. Dopoledne se dětem na II. stupni líbilo a doufáme, že se všichni se do šesté třídy velmi těší.

Prezentace ZŠ Nedakonice

Prezentace ZŠ a MŠ Jalubí

Prezentace ZŠ Staré Město

Prezentace ZŠ Staré Město 1

Prezentace ZŠ Staré Město 2

Prezentace ZŠ Staré Město 3

 

 

 

 

 

 

Sdílejte!