Putovní výstava k 70. výročí operace Anthropoid

Dne 14.února dorazila na naši školu putovní výstava k 70. výročí operace Anthropoid, která nese název „Někomu život, někomu smrt“.

Výstava našim žákům nastínila československý odboj proti nacismu od roku 1938 do atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v r. 1942 a jeho důsledky. Na 24 panelech nám byly představeny nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné mobilizace v září 1938 a podepsání Mnichovské dohody, přes plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, až do oduznání Mnichovské dohody Spojenci a pomsty nacistů za smrt Heydricha. Výstava je věnována především českým vlastencům – odbojářům, kteří neváhali obětovat své životy za svobodu své vlasti. Kdyby tak neučinili, mohly by být hranice České republiky vytýčeny naprosto jinak a mnohá území by již nebyla součástí českého a moravského prostoru.

Žáci  měli za úkol ve skupinách vyplňovat pracovní listy, a tak si rozšířit své znalosti o národních dějinách. K výstavě jsme zároveň získali i doprovodnou publikaci.

Sdílejte!