Třídit odpad – to je hra

odpadŽe by třídění odpadků mohla být zábava? Určitě. Přinejmenším žáci prvního stupně to tak vnímají a pečlivě si hlídají, do kterého koše co vyhodí. Od začátku roku fungují ekohlídky složené z řad členů ekotýmů, které prochází několikrát týdně třídy a kontrolují správné třídění odpadků. Za odměnu rozdávají smajlíky, drobné prohřešky pokárá mrzout a šklebák  zase žáky napomene, že je potřeba se opravdu zlepšit. Nicméně děti na prvním stupni jsou na třídění odpadků už léta zvyklé, jelikož koši na papír, plast a bio je vybavena každá učebna. Takže mají správné návyky naučené již od první třídy a objevují se pouze drobné prohřešky. Kromě toho od září mohou nosit z domova i staré baterie a drobné elektrospotřebiče, pro které jsou určeny dvě speciální nádoby v prvním patře budovy 1000. Koncem školního roku čeká na vítěze samozřejmě odměna. I když tím největším zadostiučiněním je fakt, že nejsme lhostejní k životnímu prostředí a že si návyky správného třídění děti ponesou i poté, co opustí brány naší školy.

A pokud byste se náhodou divili, proč nosí děti do školy recyklovatelný odpad i z domu, tak se už těšte začátkem března na výstavku nejlepších „odpaďáčků“. Fotky všech výtvorů umístíme na stránkách školy. Hola hola, ekoškola!

 

Sdílejte!