Přednášky o dospívání

V pátek 7. února se chlapci 7. ročníku a dívky 6. ročníku zúčastnili přednášek na téma „Na prahu mužnosti“ a „Mezi námi děvčaty“.Přednáška pro chlapce se točila okolo citových problémů (děvčata si vybírají v období dospívání spíše starší chlapce než vrstevníky), dále si chlapci vysvětlili pojmy, které často slyší (např. poluce, ejakulace,…). Zopakovali si zásady hygieny intimních partiích.

Děvčata si vyslechla přednášku o změnách, které s sebou nese dospívání, ať už ty viditelné (růst prsou, zakulacování boků), nebo ty, které se dějí uvnitř těla. Přednáška byla zaměřena také na téma menstruace a s ní spojené problémy (např. změny před menstruací, hygiena a hygienické potřeby během menstruace).

Lektorka Marie Šindelářová byla velmi sympatická a otevřená ke všem otázkám, takže se žáci mohli zeptat na to, co je zajímalo. Myslím, že pro naše kluky i holky byla přednáška přínosná – získali nový pohled na problématku dospívání a pokud si nové informace neodnesli, tak si ty staré zopakovali.

Sdílejte!