Žáci ZŠ Staré Město se s e-Twinningem nenudí!

etwinning_3Do e-Twinningových projektů je Základní škola Staré Město zapojena již čtvrtým rokem. Jedná se o spolupráci s ostatními evropskými školami v Evropské unii, kde je komunikačním jazykem angličtina.  Za uplynulá léta se žákům podařilo zrealizovat velkou škálu různorodých projektů, jako je například natáčení videí, tvorba tématických prezentací o naší kultuře, vícejazyčný slovník, výroba kalendářů či tradiční kuchařky a v neposlední řadě také vzájemné dopisování.
Na projektech s námi doposud spolupracovaly školy například ze Švédska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Nizozemí, Makedonie,Turecka, Polska, Řecka, Španělska,… Nejdelší spolupráce probíhá s partnerskou školou Coll?ge Jean Jaur?s z francouszkého města Gençay. Společně s paní učitelkou Véronique Limousin a jejími žáky stále realizujeme nespočet skvělých projektů. V loňském roce jsme naše partnerství posílili společným setkáním v Praze. Žáci tak měli možnost se osobně setkat s francouzskými kamarády a hlavně si procvičit konverzaci v angličtině.
S projekty jsme nezaháleli ani v 1.pololetí tohoto školního roku. Evropský den jazyků 2013 nás inspiroval k prvnímu projektu, do kterého se celkem zapojilo 15 škol. Žáci si navzájem vyměnili pohlednice. Měli tak možnost poznat jazyk a kulturu v ostatních zemích. Závěrem tohoto projektu bylo natočení videa s představením žáků a pohlednic, které nám byly doručeny.
Druhý projekt byl spojen s ryze anglickým svátkem Halloween, ve kterém se žáci pustili do výroby strašidelných domů s příběhy dle své fantazie.
Na konci listopadu jsme úspěšně zahájili projekt pod názvem “Chatting is fun”, který probíhá s partnerskou školou z Polska. Žáci využívají prostředí Twinspace a chatují na různá témata týkající se rodiny, školy, koníčků, ale i naší země.
Do projektů jsou již aktivně zapojováni i žáci šestých ročníků, kteří začínají s jednoduchými, ale nápaditými projekty ve formě tématických přáníček. Projekt je většinou realizován celoročně s jednou partnerskou školou. Letošní spolupráce probíhá s již zmiňovanou francouzskou školou Coll?ge Jean Jaur?s. Žáci tak mají svého stálého kamaráda, se kterým si dopisují a kreativně vytváří různá přání. V září proběhlo seznámení a představení, říjnová přání se nesla ve strašidelném duchu, jelikož byla spojená se svátkem Halloween a k Vánocům děti vytvářely tradiční punčochy s malým dárkem a sladkostí. A ani ve druhém pololetí se chlapci a děvčata nudit nebudou. Únorová valentýnská přání budou zaměřena na důležitost přátelství, v dubnu budou hlavním tématem  Velikonoce a červnová přání zaplní téma blížících se prázdnin a léta.
Díky e-Twinningovým projektům žáci poznají nejen kulturu jiných zemí, ale také si rozvíjí jazykové znalosti v běžné komunikaci a mají tak možnost setkat se s anglickým jazykem i z jiného pohledu než ze třídních lavic.

Sdílejte!