Sdělení rodičům

Vážení rodiče, minulý týden oslovili po vyučování na ulici žákyni I. stupně dva cizí muži, kteří vystoupili z černého automobilu a nabízeli jí sladkosti. Případ jsme nahlásili policii a všechny děti I. stupně poučili prostřednictvím rozhlasu a třídních učitelů. Prosím, zopakujte dětem základní bezpečnostní pravidla při pohybu na veřejnosti.

1. Ať se nebaví s cizími lidmi na ulici.

2. Ať odmítnou jakoukoliv nabídku od neznámých osob.

3. Ať se v případě podezřelého chování ze strany cizích osob co nejrychleji obrátí o pomoc na nejbližšího dospělého člověka.

4. Ať co nejrychleji informují Vás, vyučující, případně policii.

Sdílejte!