Zápis dětí do prvních tříd

Dne 24. ledna 2014 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.Zápis

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2007 až 31. 8. 2008 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000 od 11.00 do 17.30 hodin.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2013/2014 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. 

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

žádost o přijetí

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

– rodný list dítěte 

– vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetření pedagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny. 

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ. Je i v sekci Pro děti a rodiče – Informace a formuláře.

Sdílejte!