Moderní učebny – Moderní škola

ROPNaše škola již třetím rokem využívá učebny, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
„Nový kabát“ dostalo celkem šest učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomáhá žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepšuje jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí, které umožňuje efektivnější způsoby výuky, přineslo do vyučovacích hodin více názornosti.

Sdílejte!