Druháci v knihovně

Ve středu 20.listopadu navštívili žáci druhého ročníku knihovnu se Starém Městě.Seznámili se s knihami Jana Krafiáta, Miloše Macourka, Václava Čtvrtka, Josefa Čapka a dalšími. Paní knihovnice též dětem představila přední české ilustrátory a ukázala jim knihy, ve kterých děti poznávaly obrázky a přiřazovaly je ke správným autorům. Další den si děti všechny poznatky z knihovny shrnuly a zopakovaly při práci ve skupinách a mohly si tak utvrdit, co vše si z besedy zapamatovaly.

Sdílejte!