Postup do celostátního finále

kviz.jpgDo soutěže Domino, kterou již potřetí vyhlásil NIDV, se přihlásil i náš učitel přírodopisu pan Martin Motyčka. Soutěž DOMINO má za cíl podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků.

Zaslal svoji práci s názvem A-Z kvíz zaměřenou na rozmanitou skupinu plazů, která byla zpracována jako počítačová prezentace v programu Microsoft PowerPoint. Ovšem s klasickou prezentací má jeho soutěžní objekt společného jen pramálo. Z nominačního kola byla jeho práce vybrána odbornou porotou do semifinálového moravského kola. To se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 2013 v budově krajského pracoviště NIDV v Olomouci. Společně se sedmnácti dalšími kandidáty musel projít obhajobou práce a soutěžní objekt představit kolegům a především pětičlenné porotě, složené z odborníků různých zaměření. Ti posuzovali každou práci z několika hledisek (dynamika a uživatelská příjemnost, originalita a grafika, motivace, interaktivita, návodnost – metodika, otevřenost pro změnu a ověření ve výuce) a do finálového kola, které se uskuteční 11. prosince v prostorách MŠMT v Praze, vybírali ty nejlepší práce. A právě A-Z kvíz se stal jedním z postupujících soutěžních objektů. V prosinci tedy bude pan učitel reprezentovat naši školu v celostátním finálovém kole v Praze. Držme pěsti…

Soutěžní práce

 

 

Sdílejte!