Mladý Demosthenes

Mladý Demosthenes je řečnická soutěž, jejímž cílem je porovnat verbální i neverbální komunikační dovednosti žáků základních i středních škol.Poté, co jsme se loni zúčastnili poprvé mezinárodní soutěže v řečnickém umění a zjistili, že naši žáci dokáží komunikovat, sešli jsme se 18. listopadu i podruhé, abychom vybrali z vítězů třídních kol ty nejlepší řečníky, kteří komunikačním umem budou dál školu reprezentovat. Sešlo se skoro 30 Demosthenů, ale všichni postoupit bohužel nemohli, i když se snažili. Porota složená z vyučujících jazyka českého si vyposlechla spoustu příběhů na různá témata. Nakonec se shodla na dvou vítězích. 1. kategorii (6. – 7. třída) vyhrál Jakub Dvořáček ze 7. D, náhradníkem byla zvolena Klára Pukavcová ze 7. D. Vítězství ve 2. kategorii (8. – 9. třída) si vyřečnil Marek Moštěk z 8. D. Jeho náhradníkem v případě potřeby bude Lukáš Balajka z 8. B.

Všem ostatním řečníkům děkujeme a doufáme, že svůj komunikační um budou nadále zdokonalovat.

„Oratio cultus animi est. – Výřečnost je ozdobou ducha“ (Seneca)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!