Nouzový provoz

Ve středu 20. listopadu 2013 od 8 hodin do 17 hodin nepoteče voda ve školních budovách na náměstí Hrdinů 715 a 1000.

Vyučování bude probíhat na II. stupni ZŠ. Sraz žáků v 7.45 hod. 1. – 3. ročník na školním dvoře I. stupně, 4. a 5. ročník u vchodu do tělocvičny II. stupně. Žáky, kteří chodí před vyučováním do školní družiny a žáky z Kostelan převedou paní vychovatelky a pověření vyučující po příjezdu autobusu z Kostelan. Žáci z 2.C mají sraz v 7.45 před budovou I. stupně a jdou do knihovny. Vyučování končí v 11.20 hodin pro 5. ročník, ostatní třídy v 11.30 hodin. Žáci se pod vedením třídních učitelů přesunou na oběd do jídelny I. stupně. Školní družina bude opět v prostorách II. stupně na Komenského 1720, děti odvedou do družiny paní vychovatelky.

Kroužky Malý novinář, Hrátky s papírem, Logopedie a Náboženství se tento den nekonají.

Všichni žáci budou mít s sebou přezůvky, psací potřeby a další učební pomůcky dle pokynů třídních učitelů.

 

Sdílejte!