Umíme si poradit

Umíme si poraditPomáhat slabším, lidem v nouzi a zejména pokud se přitom jedná o poskytnutí první pomoci je dozajista šlechetný a chvályhodný čin. Ne každý by dokázal jednat tak všímavě a bystře jako se zachovala trojice dětí z naší školy. Rádi bychom proto vyslovili pochvalu třem odvážným žákům pátého ročníku Filipu Hřibovi, Barunce Jagošové a Elišce Kučerové, kteří nedávno cestou ze školy dokázali včas přivolat pomoc zraněnému člověku ležícímu na ulici.

Díky své všímavosti, správnému a rychlému vyřešení situace tak přispěli k záchraně lidského života.  Za svou ochotu a ohleduplnost si zaslouží velkou pochvalu!

Sdílejte!