Svou obec poznávali zvídaví třeťáci

Projekt Naše obec zahájili žáci třetích ročníků návštěvou MěÚ ve Starém Městě.

Staroměstskou radnicí žáky provedl místostarosta Radoslav Malina. Seznámil je s chodem úřadu, informoval o náročném řízení k zajištění plynulého provozu a rozvoje města a poskytl výklad o znaku a praporu obce. Děti mohly zasednout v obřadní síni, navštívit kancelář pana starosty a velký sál s výstavou kronik Starého Města. Získané informace žáci využili při práci
na svých projektech. Projektová práce prolíná všemi předměty. Děti se o svém městě naučily písničku, malovaly domy a budovy ze Starého Města, četly o historii města, poslouchaly místní pověsti, zkoumaly mapu, řešily křížovky a odpovídaly na mnoho otázek. Získané nebo vyhledané informace a obrázky z různých zdrojů shrnuly do výstupní práce o Starém Městě a prezentovaly svou obec před mladšími spolužáky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!