Objevy čekají na Tebe

Od letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu Objevy čekají na Tebe, který má za P1100397cíl rozvíjet zájem žáků o přírodní vědy. Hlavním realizátorem je Česká geologická služba, dalšími společnostmi jsou Národní Muzeum, Centre for Modern Education, s.r.o. a Obecně prospěšná společnost Erudis, o.p.s.

Na škole fungují dva přírodovědné kluby, jejichž vedoucími jsou pan učitel Martin Motyčka a paní učitelka Michaela Škrabalová. Pro žáky geologických kroužků je připravena řada exkurzí do terénu, workshopy a přednášky věnované zejména neživé přírodě. Díky tomuto novému projektu jsme se mohli v sobotu 19. října vypravit do Medlovického a Ježovského lomu, kde jsme studovali horniny. Vše jsme si pečlivě zaznamenali do terénních deníků, pořídili fotodokumentace a nyní nás čeká zpracování našeho geologického bádání, které bude zakončeno miniprojektem. Žákům byly veškeré finanční náklady hrazeny právě díky projektu Objevy čekají na Tebe. Všichni se těšíme na novou možnost studia a nazírání na přírodu a její bohatství.

Sdílejte!