Zahrada v proměnách času

ZahradaV rámci projektu Zahrada v proměnách času, který je podpořený z Revolvingového fondu MŽP – Přírodní školy, dochází k proměně školní zahrady na I. stupni naší základní školy.

Ještě než nastoupila paní Zima, připravovali jsme v loňském roce zahradu pro novou výsadbu. Nejprve se musela vykopat stará nefunkční výsadba a ve spolupráci s rodiči se nasadily první keře a stromy. V zimních měsících jsme pořídili pro ptáčky, kteří neodlétají na zimu do teplých krajin, ptačí budky. Sem žáci chodili sypat ptáčkům semínka.

Jakmile zima ustoupila, práce na zahradě mohly pokračovat. Jaké bylo naše zděšení, že zahradu navštívil zloděj a některé stromky a keře byly pryč. Na jaře žáci vysadili na své záhonky semínka hrášku, mrkve, ředkviček a sazeničky zelí. Při opětovné výsadbě dřevin nás v měsíci květnu a červnu provázela nepřízeň počasí. Nejprve přišly neustálé deště a půda byla natolik promáčená, že se na ni nedalo vstoupit a práce musely být přerušeny. Když jsme se na pozemek vrátili, zjistili jsme, že zahradu opět navštívili zloději a naši novou výsadbu víc než z poloviny rozkradli. To nás ovšem neodradilo. Ploty jsme opatřili ostnatým drátem a výsadbu provedli znovu. Srpnová vedra znemožnila rychlé dokončení terénních úprav. Proto se začátkem nového školního roku do závěrečných prací zapojili nejen učitelé, ale samozřejmě naši žáci. Zahradu nyní připravujeme pro zimní spánek.

I v budově naší školy žijeme s naší zahradou. Proměnou zahrady v průběhu školního roku se zabývali v loňském školním roce žáci čtvrtého ročníku ve svých hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech. Vznikl cyklus ročních období, který je nyní součástí výzdoby školní chodby.

První a druhý ročník připravili ke konci měsíce září výstavu výtvarných prací s názvem Plody naší zahrádky. Na ni na začátku října navázala výstava ovoce a zeleniny, která probíhá tradičně ve spolupráci se Svazem zahrádkářů. Výstavu si přišly prohlédnout děti z mateřských škol.

Naši třeťáčci mají na starosti bylinkovou zahrádku a při její sklizni uspořádali ochutnávku bylinných čajů a naučili se také poznávat jednotlivé bylinky. Letošní čtvrťáci dokončují herbář z našich bylinek i ostatních rostlin, které našli na školní zahradě. Žáci pátého ročníku v rámci informatiky připravili pro své mladší spolužáky popisky vysazených dřevin a bylin a vyzdobili školní chodby malovaným herbářem.

Ukončením projektu ale péče o naši zahradu nekončí, ba naopak začíná. Musíme ji neustále udržovat a samozřejmě ji budeme využívat jako venkovní učebnu prvouky a přírodovědy nebo výtvarné výchovy.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!