Seznamovací pobyty žáků 6. tříd

PobytVe třetím zářijovém týdnu uskutečnila škola dvoudenní seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním středisku Kopánky na kopci zvaném Mikulčin vrch.

Do krásného prostředí Bílých Karpat se jako první vydali ve dnech 17. a 18. září žáci tříd VI.A a VI.C v doprovodu třídních učitelek Mgr. Viery Valíčkové, Mgr. Lýdie Podhrázké a paní učitelky Mgr. Evy Koňaříkové. Po nich následoval ve dnech 19. a 20. září seznamovací pobyt tříd VI.B a VI.D pod vedením třídních učitelek Mgr. Veroniky Kašné, Mgr. Jitky Kardosové a paní učitelky Mgr. Petry Blažkové. Oba seznamovací pobyty doprovázela školní psycholožka Mgr., PhD. Beáta Kroutilíková. Seznamovací pobyty jsou součástí projektu Efektivní prevence, který škola realizuje díky podpoře MŠMT.

Cílem seznamovacích pobytů bylo nejenom se poznat, ale také ukázat žákům cestu ke vzájemné spolupráci, toleranci, naslouchání a respektování. K tomu směřovaly jak aktivity, jež připravily pro své žáky třídní učitelky spolu s pedagogickým doprovodem, tak i aktivity přichystané školní psycholožkou. Spoustu zábavy si žáci užili např. při řešení přechodu přes „bažinu“, při přenášení tzv. býčího oka, při prolézání „pavučinou“ či při chůzi připomínající stonožku. Celý program byl rovněž doplněn o různé sportovní aktivity a v neposlední řadě nechyběla ani vycházka po krásném okolí.

Přestože počasí nebylo takové, jaké bychom si přáli, žáci si užili spoustu legrace a pochopili náročná pravidla spolupráce vedoucí k dosažení společného úspěchu. Jednotlivé třídní kolektivy se vzájemně lépe poznaly, navíc poznaly i své paní učitelky mimo prostředí školy. Mnozí žáci si tu našli nové kamarády. Domů se tak všichni vraceli bohatší o spoustu nových zážitků.

Přejeme všem žákům, ať se jim ve škole líbí a podaří se jim vytvořit výbornou partu skvělých lidí, aby mohli na základní školu a na své kamarády vzpomínat v dobrém po celý život.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!