Olympijský den pro II. stupeň

Ve středu 25. září (pro 8. – 9. ročník) a ve čtvrtek 26. září (pro 6. – 7. ročník) proběhne Olympijský den. První dvě vyučovací hodiny se budou učit žáci dle rozvrhu, v průběhu proběhne evakuace.

Středa: V 9.45 hodin odejdou žáci 8. – 9. ročníku pod dohledem třídních učitelů do Kunovského lesa, předpokládaný návrat ve 13.20 hodin.

Čtvrtek: V 9.45 hodin odejdou žáci 6. – 7. ročníku pod dohledem třídních učitelů do Kunovského lesa, předpokládaný návrat ve 13.20 hodin.

Žáci budou mít sportovní oblečení, obuv, necvičící omluvenku od lékaře. Žáci si s sebou vezmou učení na celý den, v případě nepříznivého počasí proběhne výuka podle rozvrhu.

 

 

 

 

 

Sdílejte!