Jak poznat problém s návykovými látkami

Projevy nejvyšší závažnosti relativně typické pro užívání návykových látek

Dítě přizná užívání drog.

Lékařské vyšetření prokáže problémy způsobené návykovými látkami.

Droga nebo jejich zplodiny se prokáží při laboratorním vyšetření (heroin a pervitin se dají prokázat 1-2 dny po aplikaci, konopí mnoho dní po aplikaci nebo při dlouhodobém braní i mnoho týdnů).

O užívání drog je informují spolužáci, učitelé, sousedé nebo jiní lidé v okolí.

U dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání, např. jehly, stříkačky, malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, „psaníčka“ (malé čtvercové obálky s drogou) apod.

Četné jizvy po vpiších v povrchových žilách.

Dítě má přátelé a známé, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol.

Z dítěte se stává „odborník na drogy“. Vysvětluje jejich braní, zastává se jich, poukazuje na jejich „léčivé“ účinky, nepřiměřeně se věnuje studiu literatury o drogách, zdobí se symboly drog apod.

Krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (časté také u problémů s hazardní hrou).

Nevysvětlitelné útěky z domova, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu.

Projevy menší závažnosti, které mohou ukazovat i na jiné problémy v životě dítěte

Ztráta dobrých přátel, uzavírání se do sebe, případně má pochybné starší známé.

Před tím normální dítě začne být nezdravé, neduživé a odmítá lékařské vyšetření. Časté úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte.

Narůstající potřeba peněz (opět se může jednat i o hazardní hry).

Zanedbává péči o zevnějšek.

Náhle se zhoršil prospěch ve škole.

Neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy.

Nespolehlivost.

Nevolnost, zvracení. Náhlá změna jídelních návyků (zejména u dívek se ale může jednat i o některou poruchu příjmu potravy).

Náladovost, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy paměti.

Úzkosti a deprese.

Nadměrná aktivita nebo apatie či jejich střídání.

Nespavost nebo nadměrná spavost.

Tajnůstkářství.

Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita.

Ztráta kvalitních zájmů.

 

 

 

Sdílejte!