Olympijský den – zrušeno (proběhne v náhradním termínu)

V pátek 13. září proběhne Olympijský den. První vyučovací hodinu přijdou žáci do svých tříd. Po skončení cvičné evakuace odejdou žáci 8. a 9. ročníků do Kunovského lesa, žáci 6. – 7. ročníků se budou 2. vyučovací hodinu učit. V 9.45 hodin odejdou žáci 6. – 7. ročníku pod dohledem třídních učitelů do Kunovského lesa, předpokládaný návrat ve 13.20 hodin. Žáci 8. – 9. ročníku se po skončení běhu vrátí do školy a budou pokračovat výukou 5. – 6. hodinou.  Žáci budou mít sportovní oblečení, obuv, necvičící omluvenku od lékaře.

Žáci si s sebou vezmou učení na celý den, v případě nepříznivého počasí proběhne výuka podle rozvrhu.

 

 

 

Sdílejte!